Kapat

Kategoriler

  • +905395790736
  • Kargo Ücreti Müşteriye Aittir

Malta Eriği Fidanı Yenidünya 40-60 Cm

  • Ürün KodudfAlş5846
  • Stok DurumuStokta Tükendi
  • KDV Dahil 0,00 TL
0,00 TL
  Tükendi
Malta Eriği Fidanı Yenidünya 40-60 Cm

malta eriği fidanı yenidünya fidanı 40-60 cm tüplü meyve fidanı
[malta eriği fidanı yeni dünya fidanı]

 

 

yenidünya malta eriği 40-60 cm boyunda tüplü poşet içinde                                                                                                   

Yeni Dünya (Malta Eriği )yetiştiriciliği anavatanı Yenidünya meyvesinin anavatanı Çin Japonya ve Kuzey Hindistan’dır. Buralardan üretimin yapıldığı Akdeniz Ülkelerine yayılmıştır. Yenidünya’nın ülkemize 150-200 yıl kadar önce Cezayir ve Lübnan’dan geldiği tahmin ediliyor. kök sistemi Yenidünyanın kök sistemi yüzlek ve dağınık saçak kök yapısındadır. Kayalıklar arasında dahi büyüyebilecek kadar kuvvetli bir gelişme gösterir. Habitus Yenidünya 5-10 m boyunda düzgün gövdeli alçaktan dallanan sık görünümlü yayvan ile yuvarlak arasında taçlanma gösteren bir ağaçtır. Yapraklar Yaprakları 12-30 cm uzunluk ve 5-8 cm genişliğinde sert ve kısa saplıdır. Çiçekler Yenidünya çiçekleri ekim ayı sonunda açmaya başlar. Çiçeklenme Aralık Ocak hatta Şubat aylarına kadar devam edebilir. Çiçekler 10-17 cm uzunluğunda odunsu bileşik salkım şeklindedir. Çoğu meyve türünde olduğu gibi yenidünyada da kendine verimli kendine kısır ve kendine kısmen verimli çeşitler bulunur. Yenidünya meyveleri Mart-Nisan aylarından Haziran ayına kadar olan dönemde olgunlaşır. Yenidünyalar genellikle aşılandıntan 2-3 yıl sonra meyve merveme başlar. 10-12 yaşlarında ekonomik verime geçer. En verimli dönemleri ilk 23-25 yıllarıdır. 30 yaşından sonra ekonomik ömürleri sona erer. Ağaç başına verim; çeşide ağacın yaşına iklim ve bakım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ticari yenidünya çeşitlerinden bazıları ve yetiştiricilik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz; Akko XIII: Orta mevsimde olgunlaşır. Meyveleri; iri koyu pembe portakal renkli çok gösterişli ve lezzetlidir. Taşınmaya ve karaleke hastalığına çok dayanıklı kendine verimli bir çeşittir. 15-20 yaş’lı bir bahçenin verimi dekara 1300-1400 kg’dır. Gold Nugget: Geçci bir çeşit olup iri koyu kırmızı portakal renkli çok gösterişli lezzetli meyvelere sahiptir. Taşınmaya ve karaleke hastalığına çok dayanıklı kendine verimli bir çeşittir. 15-20 yaşlı bir bahçenin verimi dekara 1200-1300 kg’dır. Tanaka: Geççi meyveleri oldukça iri pembe portakal renkli gösterişli ve lezzetlidir. Taşınmaya ve karaleke hastalığına dayanıklı kendine verimli bir çeşittir. 15-20 yaş’lı bir bahçenin dekara verimi 1000-1200 kg’dır. Hafif Çukurgöbek: Erkenci bir çeşit olup orta irilikte pembe portakal renkli gösterişli çok lezzetli tatlı meyvelere sahiptir. Taşınmaya kısmen uygun karaleke hastalığına dayanıklı kendine verimli bir çeşittir. 15-20 yaş’lı bir bahçenin dekara verimi 1000-1200 kg’dır. Sayda: Erkenci bir çeşittir. İri pembe-portakal renkli çok tatlı ve lezzetli meyvelere sahiptir. Taşınmaya ve karaleke hastalığına orta derecede dayanıklı bir çeşittir. Dekara verim 1000-1200 kg’dır. Yuvarlak Çukurgöbek: Orta mevsimde olgunlaşır. İri sıra-portakal renkli gösterişli ve çok lezzetlidir. Taşınmaya dayanıksız karaleke hastalığına orta derecede dayanıklı kendine kısmen verimli bir çeşittir. Dekara verim 700-800 kg’dır. Uzun Çukurgöbek: Orta mevsimde olgunlaşır. Meyveleri iri açık sarı renkli gösterişli ve çok lezzetlidir. Taşınmaya dayanıksız Karaleke hastalığına orta derecede dayanıklı kendine kısır bir çeşittir. Dekara verim 600-700 kg civarındadır. İklim isteği Yenidünya yetiştiriciliği için en uygun iklim hava sıcaklığının donma noktasının altına düşmediği sıcak ılıman iklimdir. -3°C’de çiçekler ve meyveler zarar görmeye başlar. Meyvenin olgunlaşma zamanı olan Nisan Mayıs aylarında yaz sıcaklarının erken başlaması ve hava sıcaklığının 30°C’nin üzerine çıkması meyveler üzerinde güneş yanıklarının meydana gelmesine neden olur. Şiddetli rüzgar tozlanma ve döllenme üzerinde olumsuz etki yaparak verimi azaltır. Toprak isteği Yenidünya yetiştiriciliği için iyi drene edilmiş derin organik maddece zengi killi-kumlu gevşek reaksiyonu nötr topraklar tercih edilmelidir. kök sistemi Yenidünyaların kök sistemi yüzlek ve dağınık saçak yapıda olduğundan; taban suyu seviyesi 1.5-2 m olan topraklar yetiştiriciliğe uygundur. Yenidünyaların çoğaltılmasında en çok uygulanan yöntem aşılamadır. Daha çok göz ve kalem aşısı kullanılır. Yenidünya çöğürü yetiştirmek için olgun meyvelerden çıkarılan çekirdekler yıkanarak bekletilmeden doğrudan polietilen torbalara veya daha sonra torbalara şaşırtılmak üzere hafif kumlu tohum tavalarına ekilmelidir. Tohumlar hemen ekilmeyecekse yıkanıp dezenfekte edilerek naylon torbalar içinde ve buzdolabı sıcaklığında çimlenme yeteneklerini kaybetmeden 9 ay süre ile saklanabilir. Ekilen tohumlar 15-2 ay sonra çıkmaya başlar. Bu çöğürler ertesi ilkbaharda şaşırtılmaya hazır duruma gelir. Çöğürlerin güneşin yakıcı etkilerinden korunması için yarı gölgelikler altında muhafaza edilmesi gerekir. Çöğürler tohum ekiminden 15-2 yıl sonra çapları 1-15 cm olduğunda aşıya hazır hale gelirler. Aşılar ilkbahar ve sonbahar döneminde yapılabilir. Göz aşısı olarak ‘T’ aşısı Yongalı aşı ve yama aşı kullanılır. yenidünya fidanı yetiştirilmesi dikkat bilgi ve uzun zaman gerektiren bir iştir. Yenidünya bahçesi tesis edilirken kış aylarında soğuk yaz aylarında ise sıcak kurutucu rüzgarların zararlarından korunmak amacıyla rüzgarkıran kurulmalıdır. Bahçe tesisinde pazarlama yönünden amaca uygun çeşitlerin seçimi kadar tozlayıcı çeşitlerin seçimi ve bunların uygun şekilde yerleştirilmesi de önemli bir konudur. Uzun Çukurgöbek Hafif Çukurgöbek Akko XIII Gold Nugget gibi çeşitler tozlayıcı olarak kullanılabilir. Amaca uygun bir çeşidin tozlayıcı olarak kullanılması halinde 2 sıra ana çeşide 1 sıra tozlayıcı yeterlidir. Yenidünya için tavsiye edilen dikim aralıkları; nispeten küçük taçlı ve dikine büyüyen Tanaka Hafif Çukurgöbek Gold Nugget gibi çeşitler için 7x7 m Akko XIII Sayda Yuvarlak Çukurgöbek Uzun Çukurgöbek gibi geniş taçlı yayvan büyüyen çeşitler için ise 8x8 m’dir. Ancak yetiştiricilikte tek çeşitle kapama bahçe tesisi ürün emniyeti yönünden tavsiye edilmediğinden karışık çeşitlerle bahçe tesisinde 8x8 m dikim aralığı uygundur. Dikimden önce fidan yerleri işaretlenip üçlemesi yapıldıktan sonra 60 cm derinliğinde ve 60 cm genişliğinde çukurlar açılır. Dikim sırasında çukurun hacmine göre 10 Kg civarında yanmış çiftlik gübresi çukur toprağına karıştırılmalıdır. Dikim sırasında fidan torbada ise torbadan yere geçen kökler ve fazla kökler makasla kesilmelidir. Dikim seviyesi; fidanın üst toprak seviyesi arazi seviyesinden 5 cm yukarıda kalacak şekilde ayarlanmalıdır. Dikimden sonra vakit geçirilmeden can suyu verilmeli ve fidan gövdeleri yağmurdan etkilenmeyen kağıtlarla sarılmalıdır. Fidan dikimi kışları ılık geçen yerlerde sonbaharda kışı nispeten serin geçen bölgelerde ise ilkbaharda yapılmalıdır. Budama şekil verme:Fidana çanak şeklinin verilebilmesi için fidanların gelişme durumlarına göre araziye dikimden 1 veya 2 yıl sonra ortadaki ana doruk dal dibinden kesilerek çıkarılır. Ana doruk dal alınarak fidana 3 veya 4 dallı çanak şekli verilmesi ağacın fazla boylanmaması dolayısıyla hasat kolaylığı sağlanması yönünden uygundur. Taç yüksekliği 65-75 cm olmalıdır. Ana gövdeden sürmüş yan dallardan ağaca iyi bir taç yapabilecek ve aralarında yaklaşık olarak aynı açı oluşturacak durumdaki 3 veya 4 dal seçilerek bırakılır geriye kalan yan dallar yine dibinden kesilerek çıkarılır. Bırakılan dallar bir süre daha büyüdükten sonra aynı yıl içinde 35-40 cm kalacak şekilde kesilir. Sonraki yıllarda budanan dallar üzerinde süren sürgünlerden ağacın merkezini çok sıkıştırmayacak ve dengeli bir taç oluşturacak şekilde 2 veya 3 tanesi bırakılır. Geriye kalan sürgünler ve aşı noktasının üzerinde oluşan sürgünler temizlenir. Daha sonraki yıllarda ağacın büyümesine fazla müdahale gedilmez. En uygun budama zamanı Mart ayıdır. Yabancı ot mücadelesi Kış ayları boyunca yabani otlar ile kaplı toprak ilkbaharda köklere zarar vermeyecek şekilde yüzlek olarak sürülmelidir. Daha sonra toprak otlandıkça sonbahara kadar yüzlek olarak toprak işlemeye devam edilmelidir. Sulama İklim ve toprak çeşidine göre Nisan ayından Ekim ayına kadar 7-10 gün aralıklarla fidanın kök derinliği olan 30-50 cm’yi ıslatacak miktarda sulama yapılmalıdır. Yetişkin yenidünya bahçesi için ise en uygun sulama şekli tava yöntemidir. Yağışların sona erme zamanı göz önüne alınarak sulamaya Nisan Mayıs aylarında başlanmalı hava ve toprağın nem durumuna göre 15-20 gün ara ile yağışlara kadar tekrarlanmalıdır. Gübreleme için bahçe tesis edilmeden önce ve ilk yıllarda toprak analizi sonuçlarından yararlanılır. Ancak daha sonra fidanlar büyüyüp verime geçtiklerinde toprak analizi ile birlikte yaprak analizlerinin de yapılması mutlaka gereklidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda gübreleme şu şekilde yapılmalıdır. I. Yıl: Fidan başına yılda toplam 150 gr amonyum sülfat. Her sulamada bir fidan başına 25 gr amonyum sülfat olarak verilmelidir. II. Yıl: Fidan Başına yılda toplam 300 gr amonyum sülfat Şubat Temmuz ayları arası 4 defada sulamayla birlikte verilmelidir. III. Yıl: Fidan başına toplam 500 gr amonyum sülfat Şubat-Temmuz aylarında 4 defada sulamayla birlikte verilmelidir. 4-6 yaşlı ağaçlar için ise; Temmuz ayında 400-800 gr Kasım ayında 100-200 gr ve Şubat ayında 100-200 gr amonyum sülfat Ağustos-Eylül aylarında 135-225 gr Triple süper fosfat Ağustos-Eylül aylarında 120-240 gr Potasyum sülfat uygulanmalıdır. 7-12 yaşlı ağaçlar için; Temmuz ayında 1300-2000 gr Kasım ayında 500-750 gr ve Şubat ayında 500-750 gr amonyum sülfat Ağustos-Eylül aylarında 275-325 gr Triple süper fosfat yine Ağustos-Eylül aylarında 360-540 gr Potasyum sülfat uygulanmalıdır. 12 yaştan büyük ağaçlar için; Temmuz ayında 2000 gr Kasım ayında 1000 gr ve Şubat ayında 1000 gr amonyum sülfat Ağustos-Eylül aylarında 400 gr Triple süper fosfat yine Ağustos-Eylül aylarında 600 gr Potasyum sülfat uygulanmalıdır. Hasat Hasat edilecek meyvelerin çeşide has normal büyüklük ve rengini almış olması lazımdır. En uygun hasat şekli meyve üzerinde 2-3 mm sap kalacak şekilde makasla kesilerek yapılan hasattır. Hasat edilen meyveler iki boya ayrılmalıdır. 1. sınıf diyebileceğimiz en iri hastalıksız ve gösterişli meyveler seçilerek berelenmeden kutulara yerleştirilmelidir. Ambalajlama Ambalajlamada küçük karton kutular kullanılmalıdır. Yakın pazarlar için 10-12 kg’lık sandık ambajlajlar kullanılabilir. Yenidünya meyvelerinin hasattan hemen sonra bekletilmeden pazarlanması gerekir. Çünkü diğer bazı meyve türlerine oranla muhafaza süreleri daha kısadır. Kapama bahçe tesisinde erkenci çeşitlerin seçimi önemli olmakla birlikte pazarlama kolaylığı yönünden farklı zamanlarda olgunlaşan çeşitleri bir arada bulundurmak faydalıdır. Böylece hasat zamanında sıkışıklık olmayacağından olgunlaşan meyvelerin düzenli şekilde pazarlanması mümkün olur. Hastalık ve zararlıları Yenidünyanın en önemli ve hemen hemen tek hastalığı karalekedir. Hastalık ile mücadele edilmez ise ağaçlar giderek verimden düşer çıplak verimsiz hale gelir. En önemli zararlıları Sarı ağaç kurdu (Zeuzera pyrina) ve Yaprak bitleridir. Karaleke ile mücadelede ilk olarak kültürel önlemlere dikkat edilmelidir. Bunun için budama artıkları ve bir yıl önceden kalan mumya meyveler toplanmalı ve yakılmalıdır.

 

Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

yalovasufidan.com © 2022 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır

WhatsApp ile Hemen Ulaş!